DESCARREGA’T GRATIS LA CARTA D’ENFOCAMENT D’ACLAM!

Subscriu-te a la nostra newsletter per a rebre totes les novetats i recursos gratuïts d’Aclam:

IDIOMAS

0
0 item

Para poder realizar esta compra o reserva, tiene que terminar el proceso que tiene abierto de compra o reserva. Tambien puede vaciar el carrito

No hi ha articles

TERMES I CONDICIONS

Cal que l’usuari dels serveis d’Aclam Foto (titularitat de Llevinac, S.L amb domicili a Consell de Cent 201, baixos, 08011 Barcelona, societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb CIF: B64412406 (tom 39186, foli 70, fulla B340.859)) hagi llegit les Condicions de contractació, ja que la utilització per part dels usuaris dels serveis donats per Aclam Foto pressuposa l’adhesió a les Condicions de contractació en la versió actualitzada publicada al web www.aclamfoto.cat.
Aclam Foto es reserva el dret a modificar les condicions de contractació la política de privacitat sense previ avís. Aquestes apareixeran sempre actualitzades al web.

PRESSUPOSTOS

La realització d’un pressupost (ja sigui online o sol·licitat al nostre personal) en cap cas suposarà la reserva del material, plató o laboratori de revelat, si no s’especifica per part d’Aclam Foto i s’accepta per part del client per escrit. Els pressupostos tenen un període de validesa de 15 dies des de la data d’emissió.
Si el material arrendat ha de ser transportat fora de l’Estat caldrà especificar-ho en l’apartat d’observacions del pressupost (costos d’enviament i IVA no inclosos en les tarifes).

RESERVA

Per tal de sol·licitar una reserva cal ser usuari del web o estar donat d’alta a la base de dades d’Aclam Foto. Això comporta la lectura i acceptació de la política de privacitat i de les condicions de contractació presents al web.
Per a sol·licitar una reserva caldrà que el client enviï el pressupost (això pressuposa l’acceptació del pressupost), especificant les dates de lloguer per tal de comprovar la disponibilitat del material, del plató o laboratori de revelat. Un cop comprovada la disponibilitat s’enviarà una reserva amb la fiança a deixar, horaris de recollida i devolució o d’entrada i sortida. Per a que una reserva sigui vàlida caldrà que l’usuari respongui a aquest correu electrònic amb l’acceptació de tal reserva.
Un cop la reserva sigui acceptada per ambdues parts, l’arrendatari podrà fer les modificacions que necessiti o anul·lar-la fins a 24 hores abans de l’inici del lloguer per escrit a foto@aclam.cat sense cap perjudici per l’arrendatari. Un cop passades les 24 hores, Aclam Foto podrà reclamar el preu del primer dia de lloguer i fins al 50% del preu total per danys i perjudicis que això hagi pogut ocasionar.

RECOLLIDES, ENVIAMENTS I ENTRADA ALS SERVEIS D’ACLAM FOTO

El material serà recollit a la nostra seu al carrer Consell de Cent 201, baixos 08011 de Barcelona dins l’horari de recollida (si no s’acorda el contrari per escrit).
En el moment de recollida de material o d’entrada al plató o laboratori (horari especificat a la reserva) caldrà identificar-se amb el DNI o passaport vigent i fer efectiu el pagament del lloguer i la fiança acordada amb anterioritat. Tots els pagaments s’hauran de fer amb targeta bancària. Cal comprovar amb anterioritat que la targeta disposa del saldo necessari per efectuar el pagament del lloguer i dipositar la fiança acordada. No s’accepta efectiu o xecs bancaris.
El material, el plató i el laboratori són comprovats i posats a punt pel nostre equip abans de ser entregats, qualsevol problema que pugui sorgir ha de ser anunciat en el moment de recollida del material o d’entrada al plató o laboratori, moment en el qual es permetrà a l’arrendatari comprovar el bon estat dels béns llogats. Serà responsabilitat de l’arrendatari no fer aquesta comprovació.
L’arrendatari declararà i signarà en el moment de recollida o entrada als serveis de fotografia d’Aclam Foto haver rebut el material o les instal·lacions en perfectes condicions i es comprometrà a retornar-lo en el mateix estat. Cap reclamació serà acceptada després de la sortida del material de les nostres instal·lacions, firmat l’albarà i contracte corresponent. En el cas del plató i del laboratori de revelat no s’acceptarà cap reclamació un cop s’hagi firmat el contracte de lloguer. Aclam Foto no es responsabilitza de qualsevol incidència aliena que pugui afectar al resultat de la feina final.
Per a sol·licitar que el material sigui enviat a qualsevol punt de l’Estat, si us plau, consulti condicions a foto@aclam.cat o al 93 487 20 46. En qualsevol cas els costos de transport seran assumits pel client.
En cas d’enviament caldrà fer el pagament del lloguer i de la fiança acordada per transferència bancària (no s’acceptarà ingrés en efectiu) amb un marge de dies suficient (anterior a la recollida del material) per a que Aclam Foto pugui verificar la transferència.

DEVOLUCIÓ DE MATERIAL I SORTIDA DELS SERVEIS D’ACLAM FOTO

La devolució del material es farà en l’horari acordat, igual passa amb el lloguer del plató i el laboratori de revelat. Aclam Foto es reserva el dret a cobrar fins a un dia més de lloguer en cas de que el material sigui retornat passat l’horari acordat. En cas de que la sortida del plató i del laboratori passi de l’hora acordada es cobrarà com a extra cada hora de més.
En el moment de la devolució la fiança serà retornada al 100% sempre i quan tot el material descrit a l’albarà corresponent estigui en perfectes condicions. Igual passa amb el material i les instal·lacions que s’utilitzen en el lloguer del plató i del laboratori de revelat. L’equipament serà comprovat per l’equip d’Aclam Foto en el moment de la devolució sempre i quan aquest sigui dins l’horari especificat, fora d’aquest horari Aclam Foto es reserva el dret a no retornar la fiança en el moment de la devolució sinó que ho podrà fer fins a 24 hores després del moment del retorn.
Un cop haguem fet el retorn de la fiança aquesta pot tardar entre 1 i 10 dies en ser desbloquejada per l’entitat bancària, pel que Aclam Foto queda exempta de tota responsabilitat.

Qualsevol risc que pugui afectar a l'equip, accessoris o consumibles serà responsabilitat i assumit per l'ARRENDATARI en el moment de la devolució.

TARIFES MATERIAL, PLATÓ I LABORATORI

Un dia de lloguer correspon al dia indicat (des de les 8:00 fins a les 20:00h). Aclam Foto permet que els seus clients recullin el material el dia anterior a l’inici del lloguer i el retornin el matí després a la fi del lloguer dins l’horari acordat.
El lloguer del plató es comptabilitza per hores, la jornada correspon a 10h (des de les 9:00 fins a les 19:00), les hores fora d’horari es tarifaran com a extres i el mínim d’hores que es podrà llogar el plató serà de 3.
El lloguer del laboratori de revelat es comptabilitza per hores i es llogarà dins l’horari comercial. De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00.
Els preus indicats al web corresponen als preus vigents i no inclouen IVA. Els preus són vàlids excepte error tipogràfic o d’impremta. Els catàlegs, tarifes i altres textos informatius utilitzats per Aclam Foto són només una indicació de l’import i gamma dels productes oferts i, conseqüentment, cap import, descripció o característica serà considerada com obligatòria per a Aclam Foto. La tarifa de lloguer s'ha de pagar íntegrament encara que la utilització real i el temps d'ús no es corresponguin amb aquest valor.

RESPONSABILITATS

Aclam Foto és el propietari absolut de tots els equips i instal·lacions llogats. No està permès empenyorar-los, cedir-ne la propietat a títol de garantia, vendre'ls, transmetre'ls, subarrendar-los ni pignorar-los o qualsevol altre acte de disposició.
Aclam Foto declina qualsevol responsabilitat en accidents o perjudicis que es puguin provocar a tercers com a conseqüència de la utilització del material o instal·lacions llogats, siguin quines siguin les causes.
Aclam Foto intentarà substituir qualsevol material que calgui entregar i no estigui en perfectes condicions, tot i això Aclam Foto no es responsabilitza dels perjudicis que això pugui causar al client.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qualsevol dada proporcionada a Aclam Foto serà tractada conforme la nostra Poítica de Privacitat, disponible al web. L’usuari ha de llegir i acceptar aquesta Política abans de facilitar les seves dades a Aclam Foto.